Findkontorfaellesskab.dk

Find kontorfællesskaber med ledige pladser i hele Danmark.

Kontorfællesskab til leje i Vejle

10 - 250 m2 kontorfællesskab i Vejle til leje

Greentech Startup

Vision Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger indenfor energiproduktion, -forbrug, -styring og -lagring samt af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand, data og ressourcer. Samtidig ønsker vi at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport. https://www.greentechcenter.dk/erhvervsudvikling/green-start-up Mission Green Tech Center er en triple helix innovationslegeplads, hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter. Vi har et stærkt netværk og miljø, som gør det let for vores lejere/partnere at mødes og matche med partnere, kunder, universiteter, myndigheder, investorer samt andre interessenter. Vi har en række demonstrationsfaciliteter, livelabs, værksted og services til at fremme grønne virksomheders udvikling og vækst. Vi organiserer triple helix innovationsprojekter for at understøtte vores partnere i deres udvikling og for at bidrage med ny viden indenfor grøn omstilling. For at imødekomme Danmarks – og hele verdens – 2035-mål om en stigende andel af fornybar energi er der et stort behov for at udvikle, demonstrere og kommercialisere nye teknologier, systemløsninger og nye forretningsmodeller – dét er Green Tech Center er del ...